Naujienos

„Smiltynės perkėla“: svarbu eliminuoti bet kokias galimas korupcijos pasireiškimo rizikas

Siekiant dar didesnio nešališkumo ir skaidrumo įmonės veikloje, kasmet atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė, kuri leidžia įvertinti ir pašalinti bet kokius galimus rizikos veiksnius.  2017 metais ji buvo atlikta Viešųjų pirkimų srityje, o praėjusiais metais pasirinkta Pardavimų ir klientų aptarnavimo sritis. Svarbu pastebėti, jog, atliekant analizę, korupcinio pobūdžio veiklų įmonėje – nenustatyta.

Pernai metais tirtos bilietų pardavimo, neatlygintino perkėlimo keltais, leidimų išdavimo tvarkos bei jų kontrolė. Ekspertai analizavo visų metų laikotarpį ir konstatavo, kad darbuotojų, susijusių su vertinama veikla, funkcijos, uždaviniai ir darbo tvarka yra pakankamai išsamiai reglamentuoti. Kaip teigiama ekspertų išvadoje, tikimybė pasireikšti korupcijai yra minimali ir ją galima suvaldyti. Pateikti ir siūlymai, kurie užtikrintų dar aukštesnio lygmens korupcijos prevenciją įmonėje.

„Iš tiesų į visas pastabas mes jau atsižvelgėme. Štai ekspertai konstatavo, kad trūksta tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui: patvirtinto leidimų apskaitos žiniaraščio, audito komisijos darbo reglamento, nustatytos audito tvarkos. Todėl jau rengiame tvarką, kurioje numatyta  visus šiuos dalykus įgyvendinti kiek įmanoma greičiau, kad bet kokios korupcijos pasireiškimo rizikos būtų eliminuotos. Svarbu ir tai, kad ekspertai pabrėžė, jog analizuotoje veiklos srityse korupcijos rizikos veiksniai nebuvo nustatyti“, – sako „Smiltynės perkėlos“ Pardavimų ir klientų aptarnavimo direktorė Inga Valutienė.

Įmonė nuolat vykdo aktyvią korupcijos prevenciją. Yra sudaryta galimybė darbuotojams ir kitiems asmenims anonimiškai pranešti apie galimus neteisėtus veiksmus. „Smiltynės perkėla“ įdiegė „pranešimų kanalą“ – el. paštą [email protected] ir pasitikėjimo telefoną +370 675 12091. Būtent šiomis platformomis ir visuomenė, ir darbuotojai gali informuoti apie galimus pažeidimus ar įtariamus korupcinius veiksmus. Pastebėtina, jog praėjusiais metais negautas nė vienas toks pranešimas.

Taip pat daug dėmesio skiriama ir įmonės darbuotojų švietimui bei nepakantumui korupcijai. Kasmet „Smiltynės perkėla“ darbuotojams organizuojami korupcijos prevencijai skirti mokymai. Yra patvirtintas Korupcijos prevencijos politikos aprašas, jo darbuotojai privalo laikytis, kad nekiltų interesų konflikto, būtų užkirstas kelias galimai korupcijai ir jos plėtrai bendrovės veikloje.

Daugiau informacijos apie įmonės vykdomą korupcijos prevenciją galima rasti įmonės interneto svetainėje: https://www.keltas.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/