Naujienos

VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatų pristatymas.

2019 m. lapkričio 26 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko 2018-2019 m. VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatų pristatymas.

Įvertinus 2018-2019 m. VVĮ veiklos rezultatus, valdysenos lydere vidutinių įmonių kategorijoje paskelbta AB „Smiltynės perkėla“.

Kasmet Valdymo koordinavimo centro sudaromas VVĮ gerosios valdysenos indeksas yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdymo kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, „Nasdaq“ bendrovių valdysenos kodeksą, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines korporatyvinio valdymo praktikas.