Naujienos

Dėl susidariusios koronoviruso situacijos šalyje, informuojame apie AB „Smiltynės perkėla“ priimtus ir įgyvendintus sprendimus:

 • Įvertinus viruso plitimo rizikas, bei siekiant užtikrinti saugų visų keleivių ir transporto priemonių perkėlimą, laikinai sustabdėme keleivių perkėlimą Senojoje pekėloje (Danės g. 1), nukreipiant visą keleivių srautą į Naująją perkėlą (Nemuno g. 8).
 • Naujojoje perkėloje (Nemuno g. 8) keltų reisus vykdome pagal grafikus, kurie sudaryti pagal aktualią situaciją.
 • Nutraukėme/ribojame grynųjų pinigų naudojimą atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tikslams.
 • Atsižvelgiant į kiekvieno administracijos darbuotojo darbo funkcijas, suteikėme galimybę darbus vykdyti nuotoliniu būdu nuotolinio darbo tvarkos apraše nustatyta tvarka.
 • Klientų aptarnavimo vadybininkai vykdo klientų aptarnavimą nuotoliniu būdu, maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto su klientais.
 • Papildomai įsigyta rankų ir paviršių dezinfekcinių priemonių, papildomų asmeninių apsaugos priemonių darbuotojams (respiratorių, vienkartinių pirštinių, kostiumų ir kt.).
 • Valymo paslaugas atliekanti įmonė vykdo dezinfekciją 3 kartus dienoje, periodu: ryte 7.00-8.00 val., per pietus 14.00-15.00 val. ir vakare 18.00.-19.00 val. laiku. Įvertinus rizikos faktorius valoma ir dažniau.
 • Keičiantis darbo pamainai dezinfekuojamos darbo priemonės (kompiuterio klaviatūros, pelės, racijos, valdymo pulteliai, skaitytuvai, pinigų laikymo dėžės, turniketai ir kt., bei stalų paviršiai.
 • Keltuose uždaryti keleivių salonai, siekiant apriboti, sumažinti keleivių susibūrimo vietas, siekiant sumažinti kontakto galimybę.
 • Keltų įgula vykdo kelto patalpų ir paviršių dezinfekciją stovint prie krantinės, tarp reisų, dezinfekcinius darbus vykdant iškabinamos informacinio pobūdžio lenteles, informaciją klientams – „Dėmesio, vyksta dezinfekavimo darbai“; dezinfekcijos darbus vykdo ne rečiau kaip kas 2 reisus bei atsižvelgiant į aktualią situaciją – prieš pakrovimą bei po pakrovimo.
 • Vengiama artimo kontakto su klientais, kolegomis, laikomasi saugaus (1-2 m) atstumo.
 • Įmonėje procesai organizuoti taip, kad paslaugos būtų teikiamos 24/7.
 • Organizuojame posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus susitikimus nuotoliniu būdu.
 • Darbuotojus supažindinome su koronaviruso prevencija.
 • Nuolatos aprūpiname darbuotojus dezinfekcijos bei apsaugos priemonėmis.
 • Rūpindamiesi visų mūsų sveikata, sustabdėme komandiruotes, mokymus ir su tuo susijusias keliones.
 • Nuolatos stebime situaciją ir bendradarbiaujame su atsakingomis institucijomis.

Dedame ir dėsime visas pastangas, kad visuotino karantino periodu užtikrintume Jūsų, Jūsų šeimos ir darbuotojų saugumą.

Iškilus klausimams AB „Smiltynės perkėla“ rekomenduoja skambinti trumpuoju informacijos telefonu 1870 arba ieškoti informacijos įmonės puslapyje keltas.lt.