Naujienos

KPT ANALIZĖ: AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ KORUPCIJOS RIZIKOS YRA VALDOMOS

AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė) samdomi nepriklausomi konsultantai kiekvienais metais atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) analizę pasirinktoje Bendrovės veiklos srityje. 2017-2019 m. buvo paskelbtos korupcijos prevencijos analizės išvados šiose Bendrovės veiklos srityse: viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir jų vykdymo kontrolės, bilietų pardavimo klientams ir kontrolės, neatlygintino perkėlimo leidimų išdavimo ir kontrolės, personalo atrankos, darbuotojų veiklos vertinimo ir atlygio nustatymo procesų valdymo srityse. Pateiktose išvadose konstatuojama, kad rizikos yra valdomos ir pateikiami pasiūlymai, kaip šie procesai turėtų būti tobulinami.

AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos rizikos analizes atlieka reguliariai.

Su AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos rizikos analizės išvadomis galite susipažinti ČIA.

AB „Smiltynės perkėla“ vadovaujamasi Korupcijos prevencijos politika, nustatančia korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires. Jų įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas Bendrovėje įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Apie galimas korupcijos apraiškas AB „Smiltynės perkėla“ kviečiame pranešti el. paštu arba užpildžius formą interneto puslapyje.