Naujienos

KPT ANALIZĖ 2020: AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ KORUPCIJOS RIZIKOS YRA VALDOMOS

AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė) kiekvienais metais atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) analizę pasirinktoje Bendrovės veiklos srityje. 2020 m. KPT analizės atliktos ir išvados paskelbtos Bendrovės turimos infrastruktūros būklės bei jos pokyčių stebėsenos, remonto kokybės užtikrinimo, naujos įrangos ar kito turto įsigijimo srityje ir Bendrovės turto valymo, naudojimo ir disponavimo juo veiklos srityje. Pateiktose išvadose konstatuojama, kad rizikos yra valdomos ir pateikiami pasiūlymai, kaip šie procesai turėtų būti tobulinami.

AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos rizikos analizes atlieka reguliariai.

Su AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos rizikos analizės išvadomis galite susipažinti ČIA.

AB „Smiltynės perkėla“ vadovaujamasi Korupcijos prevencijos politika, nustatančia korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires. Jų įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas Bendrovėje įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Apie galimas korupcijos apraiškas AB „Smiltynės perkėla“ kviečiame pranešti el. paštu arba užpildžius formą interneto puslapyje.