Naujienos

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ SIEKIA AUKŠČIAUSIŲ ELGESIO STANDARTŲ

Siekdama aukščiausių elgesio standartų ir skaidrios veiklos, Susisiekimo ministerija, kaip AB „Smiltynės perkėla“ savininko teises įgyvendinanti institucija, parengė atsparumo korupcijai dokumentų rinkinį, kurį sudaro Elgesio kodeksas, Dovanų politika, Veiklos partnerių elgesio kodeksas ir Atsparumo korupcijai politika.

„Šiais dokumentais ministerija kartu su pavaldžiomis įmonėmis, įstaigomis ir bendrovėmis įsipareigoja nesitaikstyti su neetišku elgesiu, neteisėtomis dovanomis, nepotizmu, kyšininkavimu, interesų konfliktais ir kartu siekti itin sąžiningos, skaidrios, atsakingos ir pavyzdinės veiklos. Tikimės, kad tai prisidės prie mūsų veiklos profesionalumo ir viso susisiekimo sektoriaus reputacijos gerinimo“, – sako susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič.

2020 m. lapkričio 17 d. Bendrovės vadovo įsakymu nustatyta kam taikomi šie dokumentai, paskirti atsakingi asmenys už jų įgyvendinimą ir kontrolę, kad Bendrovės veiklos partneriai, su kuriais sudaromos sutartys, būtų informuoti ir susipažintų su Veiklos partnerių elgesio kodeksu, darbuotojams pateiktos aiškios dovanų priėmimo ir teikimo taisyklės. Visi Bendrovės darbuotojai įpareigoti susipažinti su įsakymu ir su atsparumo korupcijai dokumentų rinkiniu.

Šiais dokumentais siekiama skatinti pasitikėjimu grįstą elgesio kultūrą, skaidrius ir atvirus darbo santykius, kuriuose vengiama viešų ir privačių interesų konfliktų, neleistinų dovanų ar paslaugų teikimo, priėmimo atvejų, kitų teisiškai abejotinų situacijų, veiklos partnerius – laikytis teisėtumo principo visose savo veiklos srityse. Veiklos partnerių elgesio kodeksas įpareigoja veiklos partnerius – tiekėjus, subrangovus ir kt. – elgtis sąžiningai, veikti teisėtai ir skaidriai, pvz., tiksliai laikytis žmogaus teisių, kovos su korupcija, privatumo, konkurencijos, aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų.

Su visu šiuo dokumentų rinkiniu galima susipažinti AB „Smiltynės perkėla“ interneto svetainėje adresu: https://www.keltas.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/aktualus-teises-aktai/

(pranešime panaudota informacija iš šaltinio https://sumin.lrv.lt/lt/naujienos/susisiekimo-ministerija-ir-jai-pavaldzios-istaigos-siekia-auksciausiu-elgesio-standartu)