Naujienos

KPT ANALIZĖ 2021: AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ KORUPCIJOS RIZIKOS YRA VALDOMOS

AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė) kiekvienais metais atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo analizę pasirinktoje Bendrovės veiklos srityje. 2021 m. pasirinkta ištirti, kokia yra tikimybė pasireikšti korupcijai  viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymo ir deklaravimo veiklos srityje.

Pateiktose išvadose konstatuojama, kad korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi ir korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali. Išvadose pateikti pasiūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo.

Su AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos rizikos analizės išvadomis galite susipažinti ČIA.

AB „Smiltynės perkėla“ vadovaujasi Korupcijos prevencijos politika, nustatančia korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires. Jų įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas Bendrovėje įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

 

Apie galimas korupcijos apraiškas AB „Smiltynės perkėla“ kviečiame pranešti el. paštu arba užpildžius formą interneto puslapyje.