Naujienos

AB „Smiltynės perkėla“ klientų nuomonės tyrimas

Vasarą AB „Smiltynės perkėla“ užsakymu buvo atliktas klientų nuomonės tyrimas.

Tyrimo tikslas – išskirti stipriąsias ir problemines AB „Smiltynės perkėla“ teikiamų paslaugų sritis, nustatyti klientų poreikius, lūkesčius bei rekomendacijas paslaugų gerinimui.

Tyrimo atlikimo laikas. Tyrimas vykdytas nuo 2021 m. liepos 28 d. iki rugpjūčio 26 d. Tyrimo instrumentai. Tyrimas vykdytas pagal iš anksto parengtus keturis AB „Smiltynės perkėla“ klientų nuomonės tyrimo klausimynus.

 Tyrimo metodas ir eiga. Tyrimas vykdytas naudojant du pagrindinius metodus: gyvos (face-to-face) apklausos metodą ir internetinės apklausos metodą. Didžioji tyrimo dalyvių dalis apklausta gyvos apklausos metodu Senojoje ir Naujojoje perkėlose. Internetinės apklausos nuoroda talpinta internetinėje svetainėje www.keltas.lt. Gyva, taip pat internetinė apklausos skirtos rinkti duomenis iš fizinių asmenų. Papildomai telefonu susisiekta su AB „Smiltynės perkėla“ klientais (įmonėmis). Įmonės kviestos dalyvauti apklausoje, paskiriant konkretų atstovą, galintį savarankiškai užpildyti specialų AB „Smiltynės perkėla“ klientams parengtą tyrimo klausimyną.

Tyrime sudalyvavo virš 1000 respondentų.

PAGRINDINĖS IŠVADOS Stipriosios AB „Smiltynės perkėla“ sritys:

 1. Keltų reisais ir tvarkaraščiais respondentai yra labai patenkinti. Keltų reisai ir tvarkaraščiai bendrai vertinti labai gerai (arba gerai).
 2. Infrastruktūra laukiant kelto respondentai yra labai patenkinti. Infrastruktūra laukiant kelto bendrai vertinta labai gerai (arba gerai).
 3. Keltų vidaus infrastruktūra respondentai yra labai patenkinti. Keltų vidaus infrastruktūra bendrai vertinta labai gerai (arba gerai).
 4. Keltų darbuotojų darbu respondentai yra labai patenkinti. Keltų darbuotojų darbas bendrai vertintas labai gerai (arba gerai).
 5. Transporto kontrolierių darbu respondentai yra labai patenkinti. Transporto kontrolierių darbas bendrai vertintas labai gerai (arba gerai).
 6. Dispečerių darbu respondentai yra labai patenkinti. Dispečerių darbas bendrai vertintas labai gerai (arba gerai).
 7. Kasos darbuotojų darbu respondentai yra labai patenkinti. Kasos darbuotojų darbas bendrai vertintas labai gerai (arba gerai).
 8. Vadybininkų darbu respondentai yra labai patenkinti. Vadybininkų darbas bendrai vertintas labai gerai (arba gerai).
 9. Bilietų įsigijimo patirtimi respondentai yra labai patenkinti. Bilietų įsigijimo patirtis bendrai vertinta labai gerai (arba gerai).
 10. Transporto priemonių perkėlimu respondentai yra labai patenkinti. Patirtis keliantis su transporto priemone bendrai vertinta labai gerai (arba gerai).
 11. Internetine svetaine www.keltas. lt respondentai yra labai patenkinti. Patirtis naudojantis internetine svetaine bendrai vertinta labai gerai (arba gerai).
 12. Naudojimosi mobiliąja aplikacija „Smiltynės perkėla“ patogumu, aplikacijoje pateikiamos informacijos aktualumu ir sklandžiu per aplikaciją nusipirktų bilietų skenavimu respondentai yra labai patenkinti. Šie naudojimosi mobiliąja aplikacija aspektai vertinti labai gerai (arba gerai).
 13. Bendrai AB „Smiltynės perkėla“ darbą respondentai vertina labai gerai. AB „Smiltynės perkėla“ darbą teigiamai (arba labai teigiamai) vertina 90,7 proc. respondentų. Neigiamai (arba labai neigiamai) darbą vertina 0,6 proc. respondentų.
 14. AB „Smiltynės perkėla“ teikiamomis paslaugomis respondentai yra labai patenkinti. AB „Smiltynės perkėla“ teikiamomis paslaugomis patenkinti (arba labai patenkinti) yra 88,7 proc. respondentų.
 15. Respondentų pritarimas kokybiškai teikiamas AB „Smiltynės perkėla“ paslaugas nusakantiems teiginiams 2021 m. beveik visais atvejais buvo didesnis nei 2018 m. Lyginant su 2018 m. apklausos rezultatais, bendro AB „Smiltynės perkėla“ darbo vertinimo rezultatai 2021 m. pagerėjo. Teigiamas (arba labai teigiamas) darbo vertinimas padidėjo 10,7 procentiniais punktais. Neigiamas (arba labai neigiamas) darbo vertinimas sumažėjo 6,4 procentiniais punktais. Pagal 2021 m. apklausos rezultatus nustatyta – apskritai respondentai labiausiai pritaria teiginiui, jog yra užtikrinamas saugus transporto priemonės perkėlimas. Mažiausiai pritariama, jog nesusiduriama su nuolatiniais nesklandumais naudojantis mobiliąja aplikacija „Smiltynės perkėla. Atliktas tyrimas leido aiškiau išsigryninti savo stipriąsias ir didesnio dėmesio reikalaujančias sritis. Turint gaires – lengviau siekti tikslų, gerinant AB „Smiltynės perkėla“ teikiamų paslaugų kokybę.