Naujienos

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ DARBUOTOJAMS – APIE PRANEŠĖJŲ APSAUGĄ LIETUVOJE

2021-10-19 AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros vedamuose nuotoliniuose mokymuose „Pranešėjų apsauga Lietuvoje: įstatymo taikymo praktiniai aspektai.“

Bendrovės darbuotojai pagilino žinias apie pranešėjų apsaugos institutą – sužinojo kaip ir kur galima pranešti apie galimai daromą pažeidimą, kokios yra pranešėjų skatinimo ir pagalbos priemonės (konfidencialumo užtikrinimas, apsauga nuo neigiamo poveikio, atlyginimas, kompensavimas ir kt.). Mokymu metu buvo aptarta Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros praktika priimant sprendimus dėl pranešėjo statuso suteikimo (nesuteikimo) ir pranešimuose pateiktos informacijos tyrimo organizavimo, aptarti AB „Smiltynės perkėla“ įdiegto vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo veikimo praktiniai aspektai.  

Šiais mokymais siekiama AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų antikorupcinio švietimo tęstinumo bei  supažindinti darbuotojus su galimybėmis pranešti apie įtartus ar pastebėtus teisės aktų pažeidimus bendrovėje, turinčius visuomeninę reikšmę.