Naujienos

Susisiekimą su Kuršių nerija keltais užtikrinanti akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ pasiekė ataskaitiniam laikotarpiui iškeltus tikslus

Nors metai ir toliau pilni sumaišties ir nežinomybės AB „Smiltynės perkėla“ kelia sau tikslus ir vieningai siekia juos įgyvendinti. 2021 m. ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovei pavyko pasiekti numatytų metinių tikslų veiklos rodiklius – išvengta keltų avarinių situacijų, taip pat incidentų keltuose, neviršytas keltų darbo sutrikimų ir techninių gedimų skaičius. Devynių mėnesių faktinės EBITDA ir ROE reikšmės buvo kokios ir planuotos, neviršytos veiklos sąnaudos (OPEX). Dar vienas labai svarbus tikslas susijęs su darbuotojų įsitraukimu taip pat buvo pasiektas ir net viršytas, 2020 m. buvo planuotas 79 % darbuotojų įsitraukimas, o pasiekta – 80 %.

Dėl šaltų orų rugpjūčio mėnesį ir įvesto karantino Lietuvoje AB „Smiltynės perkėla“ perkėlimo rodikliai kiek prastesni, lyginant su praėjusių metų 9 mėnesių ataskaita. Per 2021 m. devynis mėnesius perkeltų keleivių ir dviratininkų buvo – 2323835, šis skaičius sumažėjo 8 % (85 tūkst.) lyginant su 2020 m. perkeltais 2376947  ir tai yra 14 % (168 tūkst.) mažiau nei planuota. Lengvųjų automobilių ir priekabų 2021 m. perkelta 545862, o 2020 m.  567886. Panašus perkėlimų skaičiau mažėjimas ir žvelgiant į autobusų ar gyvenamųjų namų perkėlimus 2021 m. – 3232, o 2020 m. – 4322. 2021 m. daugiau perkelta krovininių automobilių ar jų priekabų ir autobusų virš 5 t. – 24244, o 2020 m. – 20726, šios kategorijos perkėlimų skaičius paaugo 3518. Viso transporto priemonių perkelta 3 % (20 tūkst. vnt.) mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu ir 0,3 % (2 tūkst. vnt.) mažiau nei planuota.

Sumažėjęs perkeliamų keleivių ir transporto priemonių skaičius turėjo įtakos ir AB „Smiltynės perkėla“ finansams. 2021 m. devynių mėnesių AB „Smiltynės perkėla“ pajamos, palyginti su 2020 m., sumažėjo 4 % nuo 4 368 tūkst. Eur iki 4 208 tūkst. eurų.

Dėl kylančių elektros energijos, komunalinių ar įvairių kitų paslaugų kainų AB „Smiltynės perkėla“ sąnaudos buvo didesnės nei praėjusiais metais.  Bendrovės 2021 m. devynių mėnesių veiklos sąnaudos sudarė 3 227 tūkst. Eur, t. y. 2 % (57 tūkst. Eur) daugiau nei 2020 m. ir 11 % (399 tūkst. Eur) mažiau nei planuota. Mažiau nei planuota išleista personalo išlaikymui, ryšiams ir kompiuterinėms paslaugoms, keltų išlaikymui.

2021 m. devynių mėnesių bendrovės pelnas sudarė 982 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. veiklos rezultatu (1 199 tūkst. Eur), pelnas sumažėjo 18 % (217 tūkst. Eur). Planuotas 2021 m. devynių mėnesių veiklos rezultatas 882 tūkst. Eur pelno. Geresniam nei planuota veiklos rezultatui didžiausią įtaką turėjo 11 % (399 tūkst. Eur) patirtos mažesnės nei planuota sąnaudos. Grynojo pelno marža už 2021 m. siekė 24 % (2020 m. – 29 %, 2021 m. planas – 20 %).

Per 2021 m. Bendrovė investavo į ilgalaikį turtą ir nebaigtą statybą 7 085 tūkst. Eur (planas – 10 890 tūkst. Eur). Investicijų įgyvendinimas sudarė 65 %. Reikšmingiausia 2021 m. ataskaitinio laikotarpio investicija – baigta keleivinio-krovininio kelto „Klaipėda“ statyba. Naujasis keltas – 60 m ilgio, 14 m pločio universalus keleivinis-krovininis keltas. Juo galima pervežti iki tūkstančio keleivių arba 40 lengvųjų automobilių ir 600 keleivių. Laive sumontuota šiuolaikinė, aukščiausius saugos ir priešgaisrinius reikalavimus atitinkanti įranga. Keltas „Klaipėda“ gerins keleivių pralaidumą dirbdamas tiek Naujosios, tiek Senosios perkėlos terminaluose. Taip pat šiuo laikotarpiu toliau vyko teritorijos rekonstrukcijos darbai. Rekonstrukcijos metu įrengtos 5 kasos su 10 juostų su pakeliamais užtvarais patekimui į keltus (buvo 3 kasos su 3 juostom), užbaigti pėsčiųjų ir dviračių takai. Be to, perkėloje įrengtas modernus elektros energiją taupantis lauko apšvietimas, atnaujinti pėsčiųjų takai. Ateityje perkėloje bus įrengta autobusų stotelė, kad keleiviai galėtų dar lengviau pasiekti Naująją perkėlą. Rekonstrukcijos atnaujinimui investuota 1 214 tūkst. Eur.

Susisiekimo ministerija valdo kontrolinį 98,99 proc. AB „Smiltynės perkėlos“ akcijų paketą. Likusios akcijos priklauso 36 fiziniams asmenims. Apie 90 darbuotojų turinti bendrovė dirba dviejose perkėlose ir eksploatuoja 5 keltus.