Naujienos

GRUODŽIO 9-OJI – TARPTAUTINĖ ANTIKORUPCIJOS DIENA

Korupcija paliečia visas visuomenės sritis. Korupcijos prevencija atveria pažangą siekiant tvaraus vystymosi tikslų, padeda apsaugoti mūsų planetą, kurti darbo vietas, pasiekti lyčių lygybę ir užtikrinti platesnę prieigą prie pagrindinių paslaugų, tokių kaip sveikatos priežiūra ir švietimas[1] – tokią žinutę siunčia Jungtinės Tautos, minint Gruodžio 9-ąją – Tarptautinę antikorupcijos dieną.

Pažymint Tarptautinę antikorupcijos dieną siekiama pabrėžti valstybių, institucijų, valstybės tarnautojų, teisėsaugos pareigūnų, žiniasklaidos atstovų, privataus sektoriaus, pilietinės visuomenės, akademinės bendruomenės, visuomenės ir kiekvieno asmens teises ir pareigas kovojant su korupcija.

Skaidrumas yra viena iš pagrindinių AB „Smiltynės perkėla“ siekiamybių. Bendrovė vykdo korupcijos prevenciją – veikia „pranešimų kanalo“ platforma (el. paštas [email protected]), kasmet AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojams organizuojami su korupcijos prevencija susiję mokymai, dalyvaujama konferencijose, atliekama korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo analizė pasirinktoje Bendrovės veiklos srityje, vykdoma darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa, peržiūrimi vidaus teisės aktai.

Daugiau informacijos apie įmonės vykdomą korupcijos prevenciją galima rasti įmonės interneto svetainėje: https://www.keltas.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/

[1] https://www.un.org/en/observances/anti-corruption-day