Naujienos

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ATSAKINGO ASMENS DALYVAVIMAS AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE

2021 metų gruodžio 28 d. AB „Smiltynės perkėla“ atnaujintos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. Taisyklės apima visą procesą, t. y. pirkimų poreikių formavimą, pirkimų planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą, jos vykdymą ir gautų rezultatų įvertinimą.

Bendrovė laikydamasi principo – „pats savo sprendimų nekontroliuoju“. Taisyklėse numatė už korupcijos prevenciją  atsakingo asmens dalyvavimą pirkimo iniciavimo ir pasirengimo jam etape. Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo privalės įvertinti pirkimo iniciatoriaus nurodytą kviečiamų tiekėjų sąrašą – ar nurodytas tiekėjas tikrai teikia reikalingas paslaugas, tiekia reikalingas prekes ar atlieka reikalingus darbus, turės teisę papildyti/pakeisti kviečiamų tiekėjų sąrašą atsižvelgdamas į pirkimo vertę, objektą, daromą įtaką bendrovės veiklai.

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra vienas iš taisyklėse nurodytų asmenų, su kuriuo bus derinama pirkimo paraiška.

AB „Smiltynės perkėla“ savo veikloje siekia aukščiausių skaidrumo standartų. Už korupcijos prevenciją atsakingo asmens dalyvavimas pirkimų procedūrose neabejotinai padės užtikrinti skaidrumo principo laikymąsi ir sąžiningą konkurenciją.

Su aktualia informacija apie bendrovėje vykdomus pirkimus galite susipažinti: https://www.keltas.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai-ir-investicijos/