Naujienos

KPT ANALIZĖ 2022: AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ KORUPCIJOS RIZIKOS YRA VALDOMOS

AB „Smiltynės perkėla“ (toliau – Bendrovė) kiekvienais metais atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo analizę pasirinktoje Bendrovės veiklos srityje. Šiais metais pasirinkta ištirti, kokia yra tikimybė pasireikšti korupcijai paramos teikimo ir pirkimų organizavimo ir vykdymo  srityse.

Atlikus tyrimą, gautos motyvuotos išvados, kuriose konstatuojama – korupcijos rizikos veiksniai šiose srityse yra valdomi ir korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali. Išvadose pateikti pasiūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo.

Su AB „Smiltynės perkėla“ korupcijos rizikos analizės išvadomis galite susipažinti ČIA.

Kasmetinis KPT nustatymo analizės atlikimas prisideda prie Bendrovės tikslo įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.