Naujienos

Už atskaitomybę įvertinta AB „Smiltynės perkėla“

Esame pavyzdys visame VVĮ sektoriuje! Už įgyvendinamas geriausias valdysenos praktikas.

Vertinant įmonių pasiekimus konkrečiose gerosios valdysenos srityse, skirtos specialios nominacijos. Už atskaitomybę įvertinta AB „Smiltynės perkėla“. 

Detaliau susipažinti su 2021-2022 m. VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatais galima internetinėje Valdymo koordinavimo centro svetainėje https://governance.lt/valdysenos-indeksas/#indekso-rezultatai