Naujienos

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ SIEKIA AUKŠČIAUSIŲ ELGESIO STANDARTŲ

Siekdama aukščiausių elgesio standartų ir skaidrios veiklos AB „Smiltynės perkėla“ tiesiogiai visiems darbuotojams taiko Susisiekimo ministerijos, kaip AB „Smiltynės perkėla“ savininko teises įgyvendinančios institucijos, parengtą atsparumo korupcijai dokumentų rinkinį, kurį sudaro:

  • Elgesio kodeksas;
  • Dovanų politika;
  • Veiklos partnerių elgesio kodeksas;
  • Atsparumo korupcijai politika.

Su visu šiuo dokumentų rinkiniu galima susipažinti AB „Smiltynės perkėla“ interneto svetainėje adresu: https://www.keltas.lt/apie-mus/korupcijos-prevencija/aktualus-teises-aktai/.

Šiais dokumentais siekiama užkirsti kelią neetiškam elgesiui, neteisėtoms dovanoms, kyšininkavimui, interesų konfliktams ir bet kokioms kitoms korupcijos apraiškoms, skatinti pasitikėjimu grįstą elgesio kultūrą, skaidrius ir atvirus darbo santykius. Veiklos partnerių elgesio kodeksas įpareigoja veiklos partnerius – tiekėjus, subrangovus ir kt. – elgtis sąžiningai, veikti teisėtai ir skaidriai, pvz., tiksliai laikytis žmogaus teisių, kovos su korupcija, konkurencijos, aplinkos apsaugos ir kitų teisės aktų.