Naujienos

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“  DOVANŲ POLITIKA

AB „Smiltynės perkėla“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių dovanų politikos gairėmis (toliau – Dovanų politikos gairės). Šios gairės bendrovės darbuotojams yra taikomos tiesiogiai. Su Dovanų politikos gairėmis galite susipažinti čia:

https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2022/05/Dovanu-politikos-gaires.pdf

Bendrovėje nepriimamos jokios dovanos, išskyrus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Darbuotojų gautos, teikiamos ar atsisakytos dovanos yra registruojamos dovanų žurnale, kuris yra prieinamas viešai:

https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2022/05/Dovanu-zurnalas.pdf

Bendrovės darbuotojams periodiškai primenama, kaip reikėtų elgtis gavus dovaną, kaip užregistruoti dovaną, ir kad vertingiausia padėka yra geras žodis, laiškas su padėka ar tiesiog žodis „ačiū“.  Bendrovėje yra parengta, darbuotojams skirta „Skaidrumo atmintinė“, su kuria galite susipažinti čia:

https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2022/05/Skaidrumo-atmintine-darbuotojams.pdf