Darbo užmokestis

AB  „Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

Rodiklis 2017 m. planas 2017 m. faktas
Pelnas (prieš apmokestinimą), tūkst. Eur 576 818
Sąnaudos vienam reisui, Eur 155 146

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2018 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu bendrovės padalinių direktoriams 2018 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
1Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.

2018 m. III ketv.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur.
Generalinis direktorius 1 2677 352 tūkst. Eur.
Padalinių direktoriai (pavaduotojai) 2 2343
Vadovaujantys darbuotojai 19 1621
Specialistai 29 1155
Keltų įgulos nariai 28 890
Kasininkės 18 676
Kvalifikuotas darbininkas
Darbuotojų skaičius, iš viso 97

„Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų VDU pateikiama vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.“

2017 m.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius 1 3113 1272 tūkst. Eur.
Padalinių direktoriai (pavaduotojai) 2 2793
Vadovaujantys darbuotojai 18 1704
Specialistai 27 1148
Keltų įgulos nariai 25 933
Kasininkės 11 698
Kvalifikuotas darbininkas
Darbuotojų skaičius, iš viso 84

„Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų VDU pateikiama vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.“