Darbo užmokestis

AB  „Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

Rodiklis 2017 m. planas 2017 m. faktas
Pelnas (prieš apmokestinimą), tūkst. Eur 576 818
Sąnaudos vienam reisui, Eur 155 146

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2018 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu bendrovės padalinių direktoriams 2018 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.
1Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.

2018 m. III ketv.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur.
Generalinis direktorius 1 2677
Padalinių direktoriai (pavaduotojai) 2 2343
Vadovaujantys darbuotojai 19 1621
Specialistai 29 1155
Keltų įgulos nariai 28 890
Kasininkės 18 676
Kvalifikuotas darbininkas
Darbuotojų skaičius, iš viso 97

2018 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius 1 2630
Padalinių direktoriai (pavaduotojai) 2 2313
Vadovaujantys darbuotojai 18 1640
Specialistai 25 1086
Keltų įgulos nariai 24 859
Kasininkės 14 644
Kvalifikuotas darbininkas
Darbuotojų skaičius, iš viso 84

2017 m.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius 1 3113
Padalinių direktoriai (pavaduotojai) 2 2793
Vadovaujantys darbuotojai 18 1704
Specialistai 27 1148
Keltų įgulos nariai 25 933
Kasininkės 11 698
Kvalifikuotas darbininkas
Darbuotojų skaičius, iš viso 84