Darbo užmokestis

AB  ,,Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

Rodiklis 2018 m. planas 2018 m. faktas
Pelnas (prieš apmokestinimą), tūkst. Eur 457 605
Sąnaudos vienam reisui, Eur 171 143

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2019 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

2018 m. IV ketv.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur. Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur.
Generalinis direktorius 1 2549                 -–
Padalinių direktoriai (pavaduotojai) 2 2286
Vadovaujantys darbuotojai1 18 1809
Specialistai 26 1214
Keltų įgulos nariai 25 956
Kasininkės 12 714
Darbuotojų skaičius, iš viso 84

1Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.

„Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų VDU pateikiama vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.“

2017 m.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius 1 3113 1272 tūkst. Eur.
Padalinių direktoriai (pavaduotojai) 2 2793
Vadovaujantys darbuotojai 18 1704
Specialistai 27 1148
Keltų įgulos nariai 25 933
Kasininkės 11 698
Kvalifikuotas darbininkas
Darbuotojų skaičius, iš viso 84

„Informacija apie AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų VDU pateikiama vadovaujantis Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.“