DSS politika

PATVIRTINTA

2017 m. gruodžio 27 d., valdybos protokolu Nr. 1

AB SMILTYNĖS PERKĖLA DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

AB Smiltynės perkėla vadovybė prioritetiniu tikslu laiko rūpinimąsi darbuotojų sauga bei sveikata ir įsipareigoja:

 • Užtikrinti vadybos sistemos nuoseklų ir efektyvų funkcionavimą, jos priežiūrą, bei atitikimą 
  ISO 9001 kokybės vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos 
  OHSAS 18001 ir aplinkosaugos 
  ISO 14001 reikalavimams;
 • nuolat kelti darbuotojų saugos ir sveikatos kompetenciją ir siekti, kad kiekvieno darbuotojo didžiausia vertybe taptų savo paties bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
 • užtikrinti saugios ir sveikos darbo aplinkos gerinimą bei pavojingų žmogui veiksnių mažinimą, vykdyti sužeidimų bei susirgimų prevenciją;
 • siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius, vykdyti taršos prevenciją;
 • Bendrovės ir joje dirbančių rangovinių organizacijų darbuotojams bei visiems kitiems su Bendrovės veikla susijusiems asmenims sukurti saugią ir nepavojingą sveikatai darbo aplinką;
 • bendradarbiauti su darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančiomis institucijomis.

AB Smiltynės perkėla darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša, supažindinami visi Bendrovės darbuotojai ir darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis.