Informacija apie akcijas ir pagrindinius akcininkus

Informacija apie akcijas:

Įstatinio kapitalo struktūra
Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 751 911,00 Eur. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos.

Akcijų rūšis
Paprastosios vardinės akcijos

Akcijų skaičius
330 950 vnt.

 Nominalioji vertė
17,38 Eur.

Bendra nominalioji vertė
5 751 911,00 Eur.

Akcijos, suteikiančios balsavimo teisę
330 950 vnt.

Akcininkai:

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT- 01505 Vilnius, įstaigos kodas 188620589.
Nuosavybės teise priklausančių paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 327 619 vnt.
Turima įstatinio kapitalo dalis – 98,99 proc.

Smulkieji akcininkai – akcijų dalis 1,01 proc.