Korupcijos prevencija

 

Nelikite abejingi – kovokime su korupcija kartu!

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, korupciją ir/ar netinkamą AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų elgesį.

Jūsų informaciją išnagrinės AB „Smiltynės perkėla“ valdybos nariai ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo.

Valdybos nariai užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Asmenims, suteikusiems vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti atlyginama.

Pranešimas: (Nurodykite korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas padariusius ar darančius asmenis, vietą, laiką, asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus, Jūsų nuomone, reikšmingus duomenis).