Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

AB „Smiltynės perkėla“ už korupcijos prevenciją atsakingi:

– vidaus auditorius – už bendravimą su pranešėjais ir pranešimų registravimą;

– teisininkas – už bendrovės antikorupcinės sistemos procedūrų ir dokumentacijos formavimą ir priežiūrą.