Pranešimai apie korupciją

AB „Smiltynės perkėla“, vykdydama korupcijos prevenciją, prašo visuomenės, taip pat bendrovės darbuotojus el. paštu pranesk@keltas.lt,  pasitikėjimo telefonu +370 675 12 091, pranešti arba palikti pranešimą el. būdu apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų veiksmus.

Siekdami kaip įmanoma kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį. Anonimiškumas ir pateiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas. Gautam Jūsų  pranešimui saugoti bus taikomi tie patys kriterijai, kurie taikomi dirbant su įslaptinta informacija.

Pranešimus nagrinėja įmonės generalinis direktorius ir už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, dalyvaujant generalinio direktoriaus padėjėjai.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę  Jus informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Gavus ir užregistravus Jūsų pranešimą bendrovėje, gausite pranešimą apie tai, kad Jūsų pranešimas buvo užregistruotas ir bus nagrinėjamas AB „Smiltynės perkėla“ pranešimų nagrinėjimo nustatyta tvarka.

Pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikomas kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į darbuotojo veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Taip pat informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti pranešimą el. būdu.