Generalinis direktorius skelbimas

SKELBIAMA KANDIDATŲ Į AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS POZICIJĄ ATRANKA

Reikalavimai:

Darbo pobūdis:

 • Bendrovės strategijos įgyvendinimas;
 • Vykdomų projektų ir veiklos tęstinumo užtikrinimas;
 • Vadovavimas kasdienei Bendrovės veiklai ir užtikrinimas, kad ji būtų efektyvi, saugi ir pelninga;
 • Visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimas.

Reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas;
 • Vadovavimo patirtis (kaip bendrovės ar padalinio vadovas) vidutinėje/didelėje įmonėje ar įmonių grupėje;
 • Profesinė patirtis verslo plėtros, organizacijos vystymo arba infrastruktūros projektų įgyvendinimo srityse;
 • Įmonių veiklos finansinio, strateginio planavimo, valdymo, analizės bei kontrolės patirtis;
 • Vidaus vandenų, jūrų transporto, turizmo, viešojo transporto arba paslaugų teikimo sektoriaus patirtis – privalumas;
 • Anglų kalbos žinios.

Bendrieji, specialieji ir kvalifikacijos reikalavimai bei privalumai kandidatams į generalinio direktoriaus poziciją pateikiami skelbimo priede Nr. 1-1. Kvalifikaciniai reikalavimai ir kompetencijos.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Sutikimas kandidatuoti į AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus pareigas ir interesų deklaracija (pridedama 1 priedas);
 2. Kandidato gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas;
 3. Kandidato į AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus pareigas nepriekaištingos reputacijos deklaracija (pridedama 2 priedas);
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 5. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo (pridedama 3 priedas).

Atrankos būdas: įvertinus kandidatų pateiktus dokumentus, atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui. Galutinį sprendimą dėl generalinio direktoriaus išrinkimo priims AB „Smiltynės perkėla“ valdyba.

Kandidatų dokumentai atrankai priimami iki 2019 m. liepos 19 d. imtinai.

Kandidatai CV su nuotrauka, motyvacinį laišką bei privalomus dokumentus pateikia el. paštu [email protected].

Bendrovė gali paprašyti Kandidato pateikti kopiją asmens tapatybę patvirtinančius ir papildomus dokumentus.