Bilietų pirkimo internetu taisyklės

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ BILIETŲ PARDAVIMO-PIRKIMO INTERNETU TAISYKLĖS

I skyrius

1.Bendrosios sąvokos Pardavėjas – AB „Smiltynės perkėla“, juridinio asmens kodas: 140285526, PVM kodas: LT402855219, registruotos buveinės adresas: Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda (toliau – ir Bendrovė).

2.Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2)  asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą sudaryti sandorį, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

3.Bilietas – Pirkėjo įsigyjamas vienkartinis bilietas, kuris suteikia teisę pasinaudoti teikiamomis Bendrovės paslaugomis, t.y. persikelti keltais iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ir Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos. Vienkartinis bilietas yra skirtas vienam keleiviui ar vienai transporto priemonei perkelti pirmyn ir atgal.

4.Keleivis – fizinis asmuo, kuris naudojasi Vežėjo teikiamomis paslaugomis.

5.Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, turinti teisę vežti keleivius ir krovinius vidaus vandenų transporto priemone (keltu), taip pat Pardavėjas, nurodytas Taisyklių 1 punkte.

6.Mobili aplikacija Smiltynės perkėla – elektroninė bilietų pardavimo aplikacija, pritaikyta Android ir iOS programinei įrangai ir nemokamai prieinama programinės įrangos gamintojų elektroninėse parduotuvėse (toliau – Mobili aplikacija).

7.Interneto svetainė www.keltas.lt – internetinė prieiga įsigyti elektroninį bilietą. Informacija Keleiviams apie maršrutus, taikomas kėlimosi keltais sąlygas, bilietų įsigijimą ir kt.

8.Privatumo politika  – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės. Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su Privatumo politika,  pažymėjęs varnele prie teiginio internetiniame puslapyje ir/arba mobilioje aplikacijoje: „Susipažinau ir sutinku su Privatumo politika“.

II skyrius

Bendrosios nuostatos

9.AB „Smiltynės perkėla“ bilietų pardavimo-pirkimo internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato šalių teises, pareigas ir atsakomybę Keleiviui įsigyjant Bilietą. Taisyklės neapima ir nenustato Vežėjo taikomų keleivių vežimo sąlygų ir taisyklių. Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su bilietų pardavimo-pirkimo internetu taisyklėmis,  pažymėjęs varnele prie teiginio internetiniame puslapyje ir/arba mobilioje aplikacijoje: „Susipažinau ir sutinku su bilietų pardavimo-pirkimo taisyklėmis internetu“.

10.Pirkti Pardavėjo parduodamus bilietus internetu turi teisę tik tie Pirkėjai, kurie  apibrėžti Taisyklių 2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas, jog yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su Privatumo politika (Taisyklių 8 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti bilietus internetu.

11.Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Tvarkos redakcija įsigalioja ją paskelbus oficialioje Bendrovės interneto svetainėje: www.keltas.lt.

12.Taisyklės galioja tiek, kiek jos atitinka teisės aktus. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus kuri nors  Taisyklių nuostata negalioja, kitos nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos gali būti taikomos be nuostatos, kuri pripažinta negaliojančia.

13.Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

III skyrius

Bilietų kainos, apmokėjimo ir bilieto grąžinimo tvarka

14.Bilietų kainos nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

15.Bilietų kainos yra pateikiamos pagal Bendrovės oficialų patvirtintą kainoraštį, kuris yra patalpintas https://www.keltas.lt/kainorastis/

16.Pirkėjas internetu gali įsigyti tik šio tipo Bilietus:

16.1. Keleivis;

16.2. Keleivis su dviračiu;

16.3. Keleivis su bagažu;

16.4. Mopedas, motociklas, motociklas su šonine priekaba, keturratis motociklas, motoroleris, krovininis motoroleris;

16.5. Lengvasis automobilis (iki 8 vietų), priekabos, puspriekabės, lengvasis krovininis automobilis (iki 3.5 t);

16.6. Autobusas (iki 5 t) M2, automobilis – gyvenamas namas; 

16.7. Krovininis automobilis (virš 3,5 t iki 12 t), krovininė automobilio priekaba, puspriekabė (iki 10 t);

16.8. Autobusas (virš 5 t), krovininis automobilis (virš 12 t), krovininė automobilio priekaba, puspriekabė (virš 10 t).

17.Pirkėjas kitų tipų Bilietų (su nuolaida, specialiojo reiso) įsigyti internetu negali. Jeigu Pirkėjas nori įsigyti kitų tipų bilietus, jis turi pasirinkti kitas AB „Smiltynės perkėla“ teikiamas bilietų įsigijimo galimybes (bilietų kasas).

18.Už perkamus Bilietus Pirkėjas gali atsiskaityti per elektroninio atsiskaitymo sistemą Paysera arba naudojantis internetine bankininkyste.

19.Nupirktas bilietas galioja perkėlimui keltu į abi puses.

20.Jeigu Pirkėjas išreiškia norą grąžinti internetu pirktus neaktyvuotus bilietus, jis turi kreiptis dėl pinigų grąžinimo elektroniniu paštu: info@keltas.lt arba atvykti į Klientų aptarnavimo skyrių (adresu: Nemuno g. 8, Klaipėda. Darbo dienomis laiku: I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45). Atvykęs ar kreipęsis elektroniniu paštu Pirkėjas turi pateikti įrodymus, kad grąžinami pinigai už pirktus Bilietus  priklauso Pirkėjui iružpildyti nustatytos formos prašymą. Po prašymo svarstymo,  Pirkėjui pinigai grąžinami vietoje atvykus šiame Taisyklių punkte nurodytu Pardavėjo adresu grynaisiais pinigais arba pervedami į  Pirkėjo nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

IV skyrius

Bilieto įsigijimo ir panaudojimo tvarka

21.Pirkėjas gali įsigyti bilietus, užregistravęs savo paskyrą internete.

22.Pirkėjas atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose paskyros informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam  Bilietų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

23.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie paskyros naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

24.Paskyrą sukūręs ir užsiregistravęs Pirkėjas, išsirinkęs Bilietą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

25.Atlikus mokėjimą, Pirkėjas į savo paskyrą gauna nupirktus, bet dar neaktyvuotus bilietus bei PVM sąskaitas faktūras.

26.Pirkėjas turi aktyvuoti bilietus internetinėje svetainėje arba mobiliojoje aplikacijoje tik bilietų panaudojimo dieną. Aktyvuotas bilietas kitą dieną bus nebegaliojantis.

27.Pirkėjas nupirktų bilietų grąžinimo procedūrą (Taisyklių 20 punktas) gali atlikti tik neaktyvuotiems bilietams. Aktyvuotų bilietų grąžinti nebegalima.

28.Nupirkti ir neaktyvuoti bilietai yra galiojantys vienerius metus.

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

29.Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

30.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Instrukcija kaip pirkti E-bilietą.

Pinigų grąžinimas už bilietą

Transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo bendrovės teritorijoje taisyklės