DĖL ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ

Pagal Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 3 straipsnį asmens tapatybės kortelė ir pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentai, patvirtinantys jo asmens tapatybę ir pilietybę.

Vadovaujantis Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-195 (toliau – Aprašas), 7 punktu, keleiviai (Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys; juridinių asmenų, turinčių registruotą buveinę Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazėje registruoti darbuotojai; neįgalieji, registruoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje; Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai; Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojai, atliekantys darbus Klaipėdos dalyje Smiltynėje; Aprašo 15 ir 17 punktuose  nurodytų tarnybų darbuotojai ir valstybės tarnautojai (t. y. tarnybos reikalais vykstantys greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnai, darbo reikalais vykstantys miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas, darbuotojai), norėdami gauti keleivio bilieto kainos kompensavimą, prieš keliantis keltu privalo AB „Smiltynės perkėla“ pateikti savo asmens tapatybės dokumentą.

Asmens dokumento kopija, nors ir patvirtinta notaro, šiuo atveju nėra tinkamas dokumentas, nes Apraše nėra numatyta galimybė identifikuoti asmenį pagal pateiktą asmens dokumento kopiją.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 “Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių 2 punkte apibrėžia ir nurodo, kad asmens dokumentasLietuvos Respublikos gyventojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė, pasas, Lietuvos Respublikos piliečio pasas, laikinasis pažymėjimas, užsienio valstybės piliečio pasas, jį atitinkantis kelionės dokumentas ar kitas užsienio valstybės institucijos išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje).

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 93 punktas nustato, kad vairuotojo pažymėjimas teisės aktų nustatyta tvarka išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę (motorines transporto priemones) ir nurodomos vairavimo sąlygos.

Vadovaujantis teisės aktų  nuostatomis, vairuotojo pažymėjimas nėra asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.