KELIAUJANTIEMS SU GYVŪNAIS

Siekdami, kad klientų patirtis persikeliant keltu būtų kuo geresnė – stengiamės nepamiršti ir jų keturkojų draugų – juos keliame nemokamai ir visuomet laukiame atvykstant. Informaciją apie gyvūnų perkėlimo taisykles rasite apačioje.

Persikėlus į Smiltynę, galėsite apsilankyti paplūdimyje kuriame galima būti su gyvūnais. Kaip nuvykti: https://www.google.com/maps/dir//55.708472,21.09675/@55.7083943,21.0267046,12z

„Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos respublikoje“ taisyklės

81. Leidžiama vežti gyvūnus taip, kad kelionės metu gyvūnai nesusižalotų, nepatirtų nereikalingo streso ir būtų užtikrintas jų saugumas. Gyvūnus keleivis pagal galimybę turi vežti specialiuose konteineriuose, kurie turi būti pakankamo ploto ir aukščio, atsižvelgiant į gyvūnų rūšį, dydį ir planuojamos kelionės pobūdį. Gyvūnus vežantis keleivis privalo užtikrinti, kad gyvūnai nekeltų grėsmės kitiems keleiviams, jų bagažui ir laivui. Ne konteineriuose vežami šunys turi būti su antsnukiais ir pririšti. Už gyvūnų priežiūrą ir maitinimą atsako juos vežantis keleivis. Daugiau informacijos rasite – „Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos respublikoje“ taisyklėse.

AB „Smiltynės perkėla“ transporto priemonių ir pėsčiųjų eismo bendrovės teritorijoje taisyklės

19. Visi šunys viešojoje vietoje vedami laikant už pavadėlio ir su anksnukiu (arba be jo, atsižvelgiant į šunų pavojingumo rūšį)… Daugiau informacijos: https://www.keltas.lt/wp-content/uploads/2021/10/Transporto-priemoniu-pesciuju-eismo-Bendroves-teritorijoje-taisykles-schema.pdf

Daugiau informacijos apie pavojingų šunų veisles: Įsakymas Dėl kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašo patvirtinimo“  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.441269