Parduodamas turtas

Akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla“ (toliau – bendrovė) parduoda įvairų turtą (toliau – parduodamas turtas) ir kviečia Jus pateikti pirkimo pasiūlymą.

1.Informacija apie parduodamą turtą, jo buvimo vietą, pradines pardavimo kainas ir kt., taip pat nuotraukos (jei yra) pateikiamos žemiau:

Naudotas dyzelinis variklis Guascor F240TABSP (474,0 kW / 1800 rpm) su vietinio valdymo panelėmis – 2 kompl.

Buvimo vieta: Nemuno g. 8, Klaipėda

Pradinė kaina – 7.000 EUR be PVM/vnt.

2.Pirkimo pasiūlymas turi būti pateikiamas elektronine forma (Excel ar Word formatu) iki nurodyto termino 4.2. punkte nurodytu būdu. Pasiūlyme (užpildyti pateiktą prašymą) turi būti pažymėtas pageidaujamo pirkti parduodamo turto:

  • parduodamo turto pavadinimas;
  • siūloma kaina, EUR be PVM. Kaina turi būti ne žemesnė už nurodytą pradinę vieneto pardavimo kainą (jei tokia nurodyta). Jei pradinė vieneto pardavimo kaina nenurodoma, pirkėjas siūlo savo kainą;
  • asmeniniai ir/ar kompanijos duomenys, kontaktiniai duomenys, el.paštas bei kita informacija, kuri bus reikalinga pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti (pripažinus laimėtoju)

3.Pirkėjas savo kaštais ir jėgomis turi demontuoti turtą ir pasikrauti į savo transporto priemonę bei jį išsivežti, taip pat padengti kitas su turto įsigijimu susijusias išlaidas (jei tokių būtų).

  • Pardavimo sąlygos:
  • mokėjimo sąlygos – išankstinis mokėjimas;
  • transportavimo išlaidos ir visos išlaidos, susijusios su dalyvavimu pardavimo procese ir turto pirkimu (įskaitant, bet neapsiribojant, transportavimo, apžiūros, pasiūlymo pateikimo ir pan.) tenka pirkėjui.

4.Pasiūlymo pateikimo terminas ir sąlygos:

4.1.Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 22 d., 15.00 val. (Lietuvos laiku).

4.2.Pasiūlymas teikiamas elektronine forma (Excel ar Word formatu), elektroniniu paštu adresu: [email protected]

5.Bendra informacija:

5.1.Bendrovė neatsako už elektroninio pašto trikdžius ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių prašymai nebuvo gauti ir/ar buvo gauti pavėluotai;

5.2.Parduodamam turtui neteikiamos garantijos;

5.3.Apie bendrovės sprendimą parduoti parduodamą turtą bus informuoti tik laimėtojais pripažinti pirkėjai, su kuriais bus pasirašoma atitinkama pirkimo–pardavimo sutartis;

5.4.Bendrovė turi teisę vienašališkai atšaukti/sustabdyti/nutraukti pardavimo procesą bei turto neparduoti nenurodydama priežasties ir pirkėjai negali pareikšti  bendrovei pretenzijų, susijusių su šia sąlyga. Ši nuostata galioja ir tuo atveju, kai pirkėjo pasiūlyta kaina bus žemesnė nei tokio turto pardavimo kaip antrinės žaliavos kaina.

6.Dėl detalesnės informacijos apie turtą, turto apžiūrą kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. tel. +370 698 46837 arba el. paštu [email protected]