AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

2016 m. 

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis, EurDarbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius ir padalinių direktoriai (pavaduotojai)426171292
Vadovaujantys darbuotojai1181569
Specialistai291108
Keltų įgulos nariai23888
Kasininkės11661
Kvalifikuotas darbininkas1896
Darbuotojų skaičius, iš viso86

2017 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis, EurDarbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius ir padalinių direktoriai (pavaduotojai)42334326
Vadovaujantys darbuotojai1171541
Specialistai251085
Keltų įgulos nariai26886
Kasininkės12638
Kvalifikuotas darbininkas--
Darbuotojų skaičius, iš viso84-

Vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

Rodiklis2016 m. planas2016 m. faktas
Pelnas (prieš apmokestinimą), tūkst. Eur380515
Sąnaudos vienam reisui, Eur159154

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2017 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu bendrovės padalinių direktoriams 2017 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

1Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.