AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

2015 m. 

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis, EurDarbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius ir padalinių direktoriai (pavaduotojai)523541213
Vadovaujantys darbuotojai1181504
Specialistai271069
Keltų įgulos nariai23903
Kasininkės11623
Kvalifikuotas darbininkas1866
Darbuotojų skaičius, iš viso85

2016 m. IV ketv.

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis, EurDarbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius ir padalinių direktoriai (pavaduotojai)42325
Vadovaujantys darbuotojai1161921
Specialistai281306
Keltų įgulos nariai241156
Kasininkės9758
Kvalifikuotas darbininkas--
Darbuotojų skaičius, iš viso81-

Vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2016 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu bendrovės padalinių direktoriams 2016 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

1Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.