AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

2017 m. 

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis, EurDarbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius13113-
Padalinių direktoriai (pavaduotojai)22793
Vadovaujantys darbuotojai1181704
Specialistai271148
Keltų įgulos nariai25933
Kasininkės11698
Kvalifikuotas darbininkas--
Darbuotojų skaičius, iš viso84

2018 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis, EurDarbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius12630-
Padalinių direktoriai (pavaduotojai)22313
Vadovaujantys darbuotojai1181640
Specialistai251086
Keltų įgulos nariai24859
Kasininkės14644
Kvalifikuotas darbininkas--
Darbuotojų skaičius, iš viso84-

Vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

Rodiklis2017 m. planas2017 m. faktas
Pelnas (prieš apmokestinimą), tūkst. Eur576818
Sąnaudos vienam reisui, Eur155146

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2018 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu bendrovės padalinių direktoriams 2018 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

1Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.