AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojų skaičius ir vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

2016 m. 

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis, EurDarbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius130991292
Padalinių direktoriai (pavaduotojai)32872
Vadovaujantys darbuotojai1181569
Specialistai291108
Keltų įgulos nariai23888
Kasininkės11661
Kvalifikuotas darbininkas1896
Darbuotojų skaičius, iš viso86

2017 m. IV ketv.

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis darbo užmokestis, EurDarbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur
Generalinis direktorius12486329
Padalinių direktoriai (pavaduotojai)22289
Vadovaujantys darbuotojai1181973
Specialistai261362
Keltų įgulos nariai241186
Kasininkės10781
Kvalifikuotas darbininkas--
Darbuotojų skaičius, iš viso81-

Vadovo ir jo pavaduotojų mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo šių veiklos rodiklių: pelno (prieš apmokestinimą) ir sąnaudų tenkančių vienam reisui.

Rodiklis2017 m. planas2017 m. faktas
Pelnas (prieš apmokestinimą), tūkst. Eur576818
Sąnaudos vienam reisui, Eur155146

AB „Smiltynės perkėla“ valdybos sprendimu generaliniam direktoriui 2017 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

AB „Smiltynės perkėla“ generalinio direktoriaus įsakymu bendrovės padalinių direktoriams 2017 m. nustatyta 50% mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis.

1Vadovaujantys darbuotojai – skyrių vadovai, kapitonai, pamaininiai kapitonai.