PATVIRTINTA

2017 m. gruodžio 27 d.

valdybos protokolu Nr. 1

 

AB ,,SMILTYNĖS PERKĖLA“

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

AB ,,Smiltynės perkėla“ vadovybė prioritetiniu tikslu laiko rūpinimąsi darbuotojų sauga bei sveikata ir įsipareigoja:

  • Užtikrinti vadybos sistemos nuoseklų ir efektyvų funkcionavimą, jos priežiūrą, bei atitikimą ISO 9001 kokybės vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001ir aplinkosaugos ISO 14001 reikalavimams;
  • nuolat kelti darbuotojų saugos ir sveikatos kompetenciją ir siekti, kad kiekvieno darbuotojo didžiausia vertybe taptų savo paties bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
  • užtikrinti saugios ir sveikos darbo aplinkos gerinimą bei pavojingų žmogui veiksnių mažinimą, vykdyti sužeidimų bei susirgimų prevenciją;
  • siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius, vykdyti taršos prevenciją;
  • Bendrovės ir joje dirbančių rangovinių organizacijų darbuotojams bei visiems kitiems su Bendrovės veikla susijusiems asmenims sukurti saugią ir nepavojingą sveikatai darbo aplinką;
  • bendradarbiauti su darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančiomis institucijomis.

 

Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša, supažindinami visi Bendrovės darbuotojai ir darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis.