PATVIRTINTA

2015 m. sausio 15 d.

valdybos protokolu Nr. 1

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

AB ,,Smiltynės perkėla“ vadovybė prioritetiniu tikslu laiko rūpinimąsi darbuotojų sauga bei sveikata ir įsipareigoja:

  • laikytis 2012 m. Bendrovėje įdiegtų kokybės ISO 9001, darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001 ir aplinkosaugos ISO 14001 reikalavimų;
  • nuolat kelti darbuotojų saugos ir sveikatos kompetenciją ir siekti, kad kiekvieno darbuotojo didžiausia vertybe taptų savo paties bei kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
  • vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos rezultatų monitoringą;
  • vadovautis darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos principais;
  • Bendrovės ir joje dirbančių rangovinių organizacijų darbuotojams bei visiems kitiems su Bendrovės veikla susijusiems asmenims sukurti saugią ir nepavojingą sveikatai darbo aplinką;
  • bendradarbiauti su darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančiomis institucijomis.

Akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra vieša, supažindinami visi Bendrovės darbuotojai ir darbo aplinkoje privalo vadovautis jos nuostatomis.