Eil. Nr.Perkėlimo objektasKaina EUR su PVM į abi puses
1.Keleivis0,80
2.Keleivis su 50% nuolaida bilietui**0,40
3.Keleivis su 80% nuolaida bilietui**0,16
4.Keleivis (su dviračiu) *0,80
5.Keleivis (su dviračiu)* su 50% nuolaida bilietui0,40
6.Keleivis (su dviračiu)* su 80% nuolaida bilietui0,16

SVARBI INFORMACIJA !

* Dviračiai yra keliami nemokamai, o pagal 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą Nr. VIII-2032 (nauja įstatymo redakcija nuo 2014 m. lapkričio 1 d.) 9 straipsnio 5 dalies 4 punktą už jų perkėlimą yra kompensuojama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų.

** Plačiau žiūrėti į transporto lengvatų įstatymą.

1. Bilietas galioja vienai kelionei. Jį būtina išsaugoti iki kelionės pabaigos.
2. AB „Smiltynės perkėla“ turi teisę atimti įstatymo nustatyta tvarka išduotus leidimus keltis neatlygintinai vieneriems metams tiems leidimų savininkams, kurie juos perdavė tretiesiems asmenims ar juos sufalsifikavo.
3. Keleiviui keliantis be bilieto (leidimo), yra skiriama bauda.(ž.r.“Teisinė informacija“)
4. Keleivis, perkantis bilietą su nuolaida, Klaipėdos m. savivaldybės reikalavimu, privalo pateikti jo teisę į lengvatą patvirtinantį, galiojantį pažymėjimą. (moksleivio, pensininko, neįgaliojo)

Lengvatos, numatytos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme 2000 m. kovo 30d. Nr. VIII-1605, teikiamos važiuojantiems <…> reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais Lietuvos Respublikos piliečiams, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, teisėtai gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir turintiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės.

5. Vidutinių ir didelių veislių šunys be pavadėlio ir antsnukio į keltą neįleidžiami.