Eil. Nr.Perkėlimo objektasKaina EUR su PVM į abi puses
1.Keleivis0,80
2.Keleivis su 50% nuolaida bilietui**0,40
3.Keleivis su 80% nuolaida bilietui**0,16
4.Keleivis (su dviračiu) *0,80
5.Keleivis (su dviračiu)* su 50% nuolaida bilietui0,40
6.Keleivis (su dviračiu)* su 80% nuolaida bilietui0,16
7.Mopedas L1; L21,75
8.Motociklas, motoroleris L3; L4; L53,35
9.Lengvasis automobilis M1 (iki 3 t),L6e;L7e11,05
Lengvasis automobilis M1 (nuo 3 t iki 5 t)18,55
Lengvasis automobilis M1 (nuo 5 t iki 7 t)30,05
Lengvasis automobilis M1 (virš 7 t)57,80
10.Lengvojo automobilio priekaba O18,85
11.Vidutinio dydžio priekaba O2; SE14,40
12.Autobusas M2 (iki 5 t)18,55
13.Autobusas M2 (virš 5 t iki 7 t), M3 (iki 7 t)30,05
14.Autobusas M2 (virš 7 t), M3 (virš 7 t)57,80
15.Automobilis – gyvenamas namas M1-SA (nuo 2 t iki 5 t)***30,05
16.Krovininis automobilis, kurio bendroji masė iki 3,5 t N118,55
17.Krovininis automobilis, kurio bendroji masė nuo 3,5 t iki 12 t (tarp jų traktoriai, specialūs automobiliai ir speciali technika) N245,10
18.Krovininis automobilis, kurio bendroji masė daugiau kaip 12 t N379,65
19.Krovininio automobilio priekaba arba puspriekabė nuo 3,5 t iki 10 t O335,85
20.Krovininio automobilio priekaba arba puspriekabė daugiau kaip 10 t O457,80
21.Specialus kelto reisas skirtas: pervežti transportą vežantį degias medžiagas (dujas, benziną, šieną), greitoji pagalba, policija, gaisrinė (keliant skubos tvarka)361,85
22.Didelis gyvūnas (arklys, karvė)2,65
SVARBI INFORMACIJA !
Krovininių automobilių maksimalus aukštis – 4,50 m., plotis – 3,60 m.
Tonažas kainoraštyje nustatomas pagal kelių transporto priemonės registracijos liudijime nurodytą transporto priemonės leidžiamą maksimalią masę.
* Dviračiai yra keliami nemokamai, o pagal 2000 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą Nr. VIII-2032 (nauja įstatymo redakcija nuo 2014 m. lapkričio 1 d.) 9 straipsnio 5 dalies 4 punktą už jų perkėlimą yra kompensuojama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų.
** Plačiau žiūrėti į transporto lengvatų įstatymą.
*** Taip pat šiai kategorijai priskiriamos M1 transporto priemonės, nors nėra žymos SA, tačiau transporto priemonėje įrengta gyvenama patalpa su sėdimomis vietomis, stalu, miegamomis vietomis (gali būti padarytos iš sėdimų vietų), virtuvės ir maisto saugojimo įranga.
1. Kadangi bilietas galioja keliantis į abi puses, jį įsigyti būtina keliantis į Smiltynę ir išsaugoti iki kelionės pabaigos.
2. Transporto priemonės vairuotojo ir krovinio perkėlimas įskaičiuotas į transporto priemonės perkėlimo kainą, o keleiviai privalo įsigyti bilietus.
3. AB „Smiltynės perkėla“ turi teisę atimti įstatymo nustatyta tvarka išduotus leidimus keltis neatlygintinai vieneriems metams tiems leidimų savininkams, kurie juos perdavė tretiesiems asmenims ar juos sufalsifikavo.
4. Keleiviui ir transporto priemonei, keliantis be bilieto (leidimo), yra skiriama bauda.(ž.r.“Teisinė informacija“)
5. Keleivis, perkantis bilietą su nuolaida, Klaipėdos m. savivaldybės reikalavimu, privalo pateikti jo teisę į lengvatą patvirtinantį, galiojantį pažymėjimą. (moksleivio, pensininko, neįgaliojo)
Lengvatos, numatytos Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme 2000 m. kovo 30d. Nr. VIII-1605, teikiamos važiuojantiems <…> reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais Lietuvos Respublikos piliečiams, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, teisėtai gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir turintiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių piliečiams ar asmenims be pilietybės.
6. Krovinio savininkas, pageidaujantis vežti pavojingus krovinius (naftos produktai, cheminės medžiagos, dujos ir kt.), privalo pateikti pavojingo krovinio deklaraciją ir saugos duomenų lapą administracijai, pagal Europos Sąjungos direktyvą 91/155/EEC.
7. Vidutinių ir didelių veislių šunys be pavadėlio ir antsnukio į keltą neįleidžiami.