2018.03.22

AB „Smiltynės perkėla“, siekdama užtikrinti bendrovės veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos priemones ir tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai bendrovės veikloje, pašalinant teisės aktų, procedūrų spragas, užkardant bendrovės darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

2017–2018 metais, siekiant įgyvendinti korupcijos prevencijos programą, peržiūrėti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys dovanų priėmimą – tai etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose mokomosios priemonės ir įmonės etikos kodeksas. Taip pat įgyvendinti visi LR Specialiųjų tyrimų tarnybos patikti pasiūlymai dėl vidaus teisės aktų ir organizacinių sprendimų.

2017 m. liepos 24 d. parengtas ir patvirtintas Korupcijos prevencijos politikos aprašas.

Bendrovės internetiniame puslapyje (https://www.keltas.lt/lt/apie-mus/socialine-atsakomybe/) viešai skelbiama informacija apie subjektus, kuriems buvo suteikta arba nesuteikta parama paslaugomis. 2017 metams paramai skirtos lėšos realizuotos šimtu procentų.

AB „Smiltynės perkėla“ internetiniame tinklapyje (https://www.keltas.lt/lt/apie-mus-lt/korupcijos-prevencija/) skelbiama su korupcijos prevencija susijusi informacija: bendra informacija apie korupcijos prevenciją bendrovėje, 2017–2018 metų prevencijos su korupcija priemonių planas, korupcijos prevencijos politikos aprašas. Šioje interneto svetainės skiltyje suinteresuoti asmenys gali pateikti savo siūlymus dėl priemonių korupcijos prevencijai.

Bendrovėje įdiegtas „pranešimų kanalas“: visuomenės nariai bei darbuotojai skatinami informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti elektroniniu paštu pranesk@keltas.lt arba pasitikėjimo telefonu +370 675 12091. Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių duomenų anonimiškumą.

AB „Smiltynės perkėla“ darbuotojai kasmet dalyvauja antikorupcinės veiklos prevencijai skirtuose mokymuose, konferencijose. 2017–2018 metais penkiasdešimt du bendrovės darbuotojai dalyvavo vidiniuose mokymuose „Korupcijos grėsmės ir pasekmės“; devyni darbuotojai dalyvavo bendrovės vidiniuose mokymuose „Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose“; už korupcijos prevenciją bendrovėje atsakingas darbuotojas dalyvavo mokymuose „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ Klaipėdos miesto savivaldybėje, Susisiekimo ministerijos organizuotame susitikime „Gerosios praktikos pavyzdžiai“, kartu su AB „Smiltynės perkėla“ generaliniu direktoriumi dalyvavo Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Antikorupcinės aplinkos verslui formavimas“; bendrovės generalinis direktorius dalyvavo VšĮ „Galimybių plėtros“ organizuotuose mokymuose „Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje“.

2017 m. rugpjūčio 4 d. Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto departamento Biudžetų programų vertinimų skyriui atsakingi vykdytojai pateikė sąrašą veiklų, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir į kurias per ateinančius metus bus atkreiptas dėmesys: teikiamų paslaugų užtikrinimas (bilietų pardavimas klientams, neatlygintino perkėlimo leidimų išdavimas ir kontrolė) 2018-ais metais; turimos infrastruktūros būklės bei jos pokyčių stebėsena, remonto užtikrinimas, naujos įrangos ar turto įsigijimas 2019-ais metais; bendrovės valdymo organizavimas 2020-ais metais.

Taip pat pasirinkta sritis, kurioje atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybių analizė – tai bendrovės viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir vykdymo kontrolės sritis. 2017 m. rugsėjo 13 d. Susiekimo ministerijai raštu pateikta informacija apie bendrovėje atliktą korupcijos pasireiškimo tikimybės tyrimą pasirinktoje srityje ir šio tyrimo išvados. Taip pat, atsižvelgiant į atliktą tyrimą, pateikti pasiūlymai dėl Antikorupcinės veiklos programos įgyvendinimo 2017–2018 metais priemonių plano pakeitimo.

2018 m sausio 4 d. pateikta ataskaita apie priemonių, numatytų Antikorupcinės veiklos programos įgyvendinimo 2017–2018 metais priemonių plano vykdymo rezultatus.

 

 

Živilė Radytė

Viešųjų ryšių specialistė

El. p. zivile@keltas.lt

AB „Smiltynės perkėla“

Nemuno g. 8, LT-91191 Klaipėda