Senoji perkėla
Kainoraštis

Perkėlimo objektasKaina Eur su PVM į abi puses
Keleivis 1,30
Keleivis su 50% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) 0,65
Keleivis su 80% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) 0,26
Keleivis su bagažu, vežimėliu 1,30
Keleivis su bagažu, vežimėliu, 50% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) 0,65
Keleivis su bagažu, vežimėliu, 80% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) 0,26
Keleivis (su dviračiu) 1,30
Keleivis (su dviračiu) su 50% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) 0,65
Keleivis (su dviračiu) su 80% nuolaida bilietui (informaciją žiūrėti žemiau) 0,26
PAGRINDINĖS NUOLAIDOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMĄ
VAIKAMS
iki 7 metų amžiaus suteikiama teisė kelto paslauga naudotis nemokamai
Vaikams nuo 7 iki 10 metų amžiaus, pateikusiems dokumentą su nurodyta gimimo data – bilietui suteikiama 50 %
nuolaida
Nuo 2021 rugsėjo 1 d. mokiniams nuo 7 iki 14 metų amžiaus, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas. Pateikus mokinio pažymėjimą – keleivio bilietui suteikiama 50 % nuolaida
SENJORAMS
nuo 70 iki 80 metų amžiaus bilietui suteikiama 50 procentų nuolaida
nuo 80 metų amžiaus bilietui suteikiama 80 procentų nuolaida
ASMENIMS, KURIEMS NUSTATYTAS NEĮGALUMO LYGIS
Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba asmenims, kurie iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti neįgaliaisiais vaikais, ir juos lydintiesiems (vienam asmeniui – vienas lydintysis) – bilietui suteikiama 80 % nuolaida
Asmenims, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiesiems (vienam asmeniui – vienas lydintysis) – bilietui suteikiama 80 % nuolaida
Asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis – bilietui suteikiama 50 % nuolaida
Studentams nuolaidos nesuteikiamos