Viešieji ir privatūs interesai

AB „SMILTYNĖS PERKĖLA“ PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS:

AsmenysDeklaracijoje, teikiamoje per PINREG, nurodomas pareigų pobūdis
Einamos pareigos
Valdybos narysValdybos narys
Generalinis direktoriusVadovas ar jo pavaduotojas
Finansų direktoriusInfrastruktūros priežiūros vadovas

IT direktorius

Laivyno techninės priežiūros vadovas

Pardavimų ir klientų aptarnavimo direktorius

Personalo direktorius

Technikos ir infrastruktūros direktorius

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas

Kapitonas

Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas
Pareigos viešųjų pirkimų procedūrose
Perkančiojo subjekto pirkimo komisijos nariaiPirkimo komisijos nariai
Perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenysAsmenys, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
Perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertaiPirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai
Viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriaiPirkimo iniciatorius